Skip Navigation Linksdefault

Bianca de Klerk Advies. is het bedrijfskundig adviesbureau op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, personeelszaken en sociale zekerheid.

De huidige tijdgeest en snelle wereld eisen veel van de mentale veerkracht van zowel werkgevers als medewerkers. Daar spelen een aantal aspecten een rol:

  • Leefstijl van de individuele medewerker,
  • Menselijk kapitaal,
  • Werkplek,
  • Werkomgeving,
  • Sociale omgeving.

Bedrijfsvoering en integrale aandacht voor welzijn hebben invloed op de gezondheid van de medewerkers. En andersom heeft dat een positief effect op de bedrijfsvoering, motivatie, efficiency, productiviteit, continuïteit, kwaliteit, klanttevredenheid en tenslotte rendement voor een organisatie..

Hiermee kom ik op een relatief nieuw aspect: integraal gezondheidsmanagement en personeelszaken.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen een organisatie.

In de afgelopen 15 jaar heb ik mij op deze aandachtsgebieden gespecialiseerd.
Hierbij heb ik veel theoretische en praktische kennis opgedaan.

Ik  gebruik deze integrale benadering met duurzame inzetbaarheid om gezondheid op en om het werk, kwaliteit van het werk en de effectiviteit van de organisatie te stimuleren.

Uitgangspunt hierbij is dat ik aanstuur op het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met als doel de gezondheid van de mens en organisatie te bevorderen.

Welkompagina definitief.png